Messey Ferguson med henger laget av pallematerialer. Total lemgde 430 mm

Messey Ferguson

Kvartett av Messey Ferguson

Messey Ferguson

Hjullaster laget av pallematerialer, furu hobbyplate og syrnet og frisk bøk.

Hjullaster

Hjullaster

John Deere traktor med genger laget av bøk og furu hobbyplate. Total lengede 520 mm.

John Deere

John Deere Henger